Συμβούλιο Τμήματος

Συμβούλιο Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

Τομέας

Πρόεδρος:

Χανιώτης Δημήτριος

Καθηγητής

 

Ιατρικών Εργαστηρίων

Αν. Πρόεδρος

Χανιώτης Φραγκίσκος

Καθηγητής

 

Ιατρικών Εργαστηρίων

Μέλη:

Βαρβαρέσου Αθανασία

Καθηγήτρια

Διευθύντρια

Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Λαβδάς Ελευθέριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθυντής

Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας

Φούντζουλα Χριστίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Διευθύντρια

Ιατρικών Εργαστηρίων

Γαλιατσάτος Αριστείδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθυντής

Οδοντικής Τεχνολογίας

Πλακίτση Αθηνά

Επίκουρη Καθηγήτρια

Διευθύντρια

Οπτικής & Οπτομετρίας