ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6211-5212 Ακτινοβολία – Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Ι ΜΕ 6 6  
6221-6222 Αξονική Τομογραφία ΜΕ 9 8 Οικονόμου Γεωργία
6231 Εισαγωγή στη Μαγνητική Τομογραφία – Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας ΜΕΥ 2 3 Λαβδάς Ελευθέριος
6241-6242 Ακτινολογία ΙΙΙ ΜΕ 5 4 Κεχαγιάς Δημήτριος
6251 Ακτινοφυσική Πυρηνικής Ιατρικής ΜΕ 2 3 Μπάκας Αθανάσιος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
6261 Πρακτική Άσκηση 6 Παππάς Ευάγγελος
6271 Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας ΜΕ 3 3 Λαβδάς Ελευθέριος, Οικονόμου Γεωργία
6281 Απεικόνιση Μαστού ΜΕ 3 3 Οικονόμου Γεωργία
6291 Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες με Εφαρμογή στην Ακτινολογία ΜΕΥ 3 3 Νίνος Κωνσταντίνος
6292 Γενετική του Ανθρώπου ΜΕΥ 3 3  
6293 Μοριακή Βιολογία ΜΕΥ 3 3 Μπελούκας Απόστολος