Μπάκας Αθανάσιος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

abakas@uniwa.gr

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 14:00-16:00 Τετάρτη 14:00-16:00

Ο Θανάσης Μπάκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο την Ιατρική Φυσική. Ελαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα Master στην Ιατρική Φυσική από το Πανεπιστήμιο Surrey U.K. το 1984 και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο το 2008. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους εξής τομείς: α) ανάπτυξης και αξιολόγησης ανιχνευτών ακτίνων-Χ, β) ποιοτικών ελέγχων απεικονιστικών συστημάτων, γ) ειδικές κατασκευές. Είναι υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας για τα ακτινολογικά εργαστήρια που λειτουργούν στο Τμήμα.