Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 Οπτικά και Οπτομετρικά Όργανα ΜΕΥ 6 7 Δρακόπουλος Παναγιώτης
4021 Παθολογία Οφθαλμού ΜΕ 3 4 Καραμπάτσας Κωνσταντίνος
4031-4032 Οφθαλμικοί Φακοί Ι ΜΕ 6 7 Πατέρας Ευάγγελος
4041 Εισαγωγή στην Οπτομετρία ΜΕ 3 4  
4051 Νευροφυσιολογία Οφθαλμού ΜΕ 3 4 Καραμπάτσας Κωνσταντίνος
4061 Συστηματικές Παθήσεις Οφθαλμού ΜΕΥ 3 4 Χατζηχρήστου Ελένη