Νίνος Κωνσταντίνος

qode interactive strata

Μέλη Δ.Ε.Π​

Αναπληρωτής Καθηγητής - Διευθυντής Τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kninos@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5385760

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://scholar.google.com/citations?user=DYbQTv0AAAAJ&hl=el

Dr. Konstantinos Ninos is currently an Associate Professor at Biomedical Sciences Department of the University of West Attica in Athens – Greece. He was born in Athens in 1978 and graduated from french high school Lycée Leonin in 1996. He graduated in 2002 from the Department of Electronic Engineering of the Technological Educational Institution of Athens. He also received his Postgraduate diploma (MSc) in Data Communication Systems (School of Engineering and Design) in 2004 from Brunel University (London – UK) and his PhD diploma in 2015 from the University of Patras (School of Medicine & Department of Physics) in the area of digital signal and medical image processing and pattern recognition. He participated in various EU funded research projects and his research interests are focused in three parallel sectors:

a] In the modern network technologies and in network system applications in which exchange informative systems and digital data processing are included.

b] In medical image analysis using pattern recognition methods.

c] In the development of medical imaging detectors.

Furthermore, Dr. Konstantinos Ninos has so far 45 publications in Journals and Conference Proceedings according to Scopus database (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24723279700) and is the author of two books in the field of Biomedical Sciences, namely “Pattern Recognition Methods in Medical Images” and “Bioinformatics”. Both were published in 2020 and were assigned as study material to the students of 8th, 6th and 1st semester of the Biomedical Sciences department.

He is an elected member of the General Assembly of the department of Biomedical Sciences representing the sector of medical labs. In 20192020 tenured member, in 20202021 elected first in number of votes and in 20212022 elected second in number of votes. Next, in 20222023 was elected as Director in the section of Medical Laboratories as well as in 20232025. Finally, Dr. K. Ninos is a founding member of the research lab “Reliability and Quality Control in Laboratory Hematology” (HemQcR) which belongs in the section of Medical Laboratories of the Biomedical Sciences department, Faculty of Health Sciences and Welfare, University of West Attica, Athens, Greece.


  • Γνωστικό αντικείμενο ΑΠΕΛΛΑ: “Αναγνώριση Προτύπων ιατρικών εικόνων και μελέτη υλικών για το σχεδιασμό ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων στις Βιοϊατρικές Επιστήμες”.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ακτινοβόληση υλικών σπινθηριστών σε ιατρικά μηχανήματα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είτε σε κρυσταλλική μορφή, είτε σε σκόνη, είτε σε υγρή μορφή όπως οι κβαντικές τελείες μέγεθος Nano, ακτινοβολούνται με ακτίνες Χ ή UV και παρατηρείται η απόδοση φωταύγειας. Στην ιατρική απεικόνιση αν το υλικό του σπινθηριστή που υπάρχει στον ανιχνευτή έχει μεγαλύτερη φωταύγεια από κάποιο άλλο εμπορικά ή ερευνητικά διαθέσιμο, τότε κατά την ακτινοβόληση παράγει περισσότερο φως, επομένως μπορεί να προκύψει η ίδια ποιότητα εικόνας με λιγότερη έκθεση του ασθενή σε ακτινοβολία. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η εύρεση κατάλληλης επίστρωσης υλικών σπινθηριστών, που μετατρέπουν τις ακτίνες X σε φως, τα οποία θα παράγουν την επιθυμητή ποιότητα εικόνας με μικρότερη δόση ακτινοβολίας.