Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 Οδοντική Μορφολογία ΜΕΥ 9 9 Γαλιατσάτος Αριστείδης, Σεμπέπου Ιωάννα
4021 Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας ΜΕ 2 3 Βασίλειος Βέργος
4031-4032 Συγκλεισιολογία ΜΕ 4 5 Γαλιατσάτος Αριστείδης
4041-4042 Κινητή Προσθετική Ι ΜΕ 13 10 Γιαννικάκης Σταύρος, Ιωαννίδου Αλεξάνδρα, Κοσμά Ελένη
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
4051 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργάνωση Εργαστηρίου ΜΕΥ 2 3  
4052 Αρχές Μάρκετινγκ ΜΕΥ 2 3