Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3052 Ανατομία Οφθαλμού ΜΕΥ 3 3 Καραμπάτσας Κωνσταντίνος
3062 Οπτικά Υλικά Οφθαλμικών Φακών και Ιστορία του Γυαλιού ΜΕΥ 4 5 Χανδρινός Αριστείδης
3073-3074 Γεωμετρική και Φυσική Οπτική ΜΕΥ 6 7