Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας 5 Κατευθύνσεις Προπτυχιακών Σπουδών
6 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
6 Ερευνητικά Εργαστήρια
10 Προγράμματα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
&
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην
Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Περισσότερες Πληροφορίες Ανώτατη Σχολή Παδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Τμήμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα
Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Περισσότερες Πληροφορίες Τμήμα Μαιευτικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
ΠΜΣ Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Περισσότερες Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία:
Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Περισσότερες Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Δημιουργική Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Περισσότερες Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης
Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας (ΝΤΠ) στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Περισσότερες Πληροφορίες Ανώτατη Σχολή Παδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Εργαστηρίου Διδακτικής και
Αξιολόγησης Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης
Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξητικοί παράγοντες: Αναγεννητικές ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Περισσότερες Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης
Αιμοληψία - Επιπλοκές και Αντιπηκτικά
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Περισσότερες Πληροφορίες