Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΠΥΛΕΣ

Το Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης επικοινωνίας και εκπαίδευσης (ΠΥΛΕΣ), αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων με στόχο να προσφέρει προσβάσιμη ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Σκοπός του είναι η ένταξη και η υποστήριξη των ΑμεΑ σπουδαστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον Ακαδημαϊκό χώρο, αφενός αξιοποιώντας σύγχρονο λογισμικό υποστηρικτικής τεχνολογίας και αφετέρου παρέχοντας κατάλληλο εκπαιδευτικό και βοηθητικό περιεχόμενο που θα ενισχύει την εκπαίδευση των σπουδαστών που αντιμετωπίζουν κάποιους αισθητηριακούς ή μαθησιακούς περιορισμούς. Η πλατφόρμα αποτελεί τη βάση για ένα ενεργό αποθετήριο μαθησιακών πόρων με προηγμένες δυνατότητες προσαρμογής τους στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των σπουδαστών, αλλά και ένα συνεργατικό περιβάλλον για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της εκμάθησης και της πληρέστερης ένταξής τους στα ακαδημαϊκά δρώμενα.

Το Πληροφοριακό Σύστημα στηρίζεται στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Open eClass την οποία και επεκτείνει με εργαλεία και εργονομίες ώστε να καλύπτει τις πρόσθετες απαιτήσεις για ενισχυμένη προσβασιμότητα τόσο του περιεχομένου όσο και του ίδιου του περιβάλλοντος. Έτσι, το Πληροφοριακό Σύστημα προσφέρει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα γνώριμο στην Ακαδημαϊκή κοινότητα, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια για την εξοικείωση των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής γίνεται με τους ιδρυματικούς κωδικούς (username και password). Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες των μαθημάτων που παρακολουθείτε.

Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδα : https://pyles.uniwa.gr/

Πληροφορίες για την εγγραφή στην πλατφόρμα καθώς πληροφορίες για την χρήση της μπορείτε να δείτε στην διεύθυνση : https://pyles.uniwa.gr/info/manual_sign.php