ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Αποτελεσματικότητα Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕ 6 7 Βαρβαρέσου Αθανασία
6021-6022 Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία Ι ΜΕ 6 7 Κεφαλά Βασιλική
6031-6032 Ποιοτικός Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕ 6 7 Βαρβαρέσου Αθανασία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
6041 Περιβάλλον και Καλλυντικά ΜΕΥ 3 4  
6042 Βασικές Αρχές Αισθητικής Δερματολογίας ΜΕΥ 3 4 Ράλλης Ευστάθιος
6051 Βιοτεχνολογία στην Κοσμητολογία ΜΕΥ 3 5  
6052 Παραγωγή Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕΥ 3 5 Παπαγεωργίου Σπύρος