Βαρβαρέσου Αθανασία

qode interactive strata

Μέλη Δ.Ε.Π​

Καθηγήτρια - Διευθύντρια Τομέα Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Η κ. Βαρβαρέσου Αθανασία είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο την «Ανάπτυξη Φαρμακευτικών, Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Είναι φαρμακοποιός (ΕΚΠΑ) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Φαρμακευτικής Σχολής ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της είναι η ανάπτυξη νέων μορίων με φαρμακευτική δράση και η διερεύνηση της δομής τους με φασματοσκοπικές μεθόδους, η ανάπτυξη καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η μελέτη της αποτελεσματικότητας καλλυντικών με βιοφυσικές μεθόδους (claim substantiation), η ενόργανη ανάλυση καλλυντικών και η δερματοκοσμητική αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών από το δέρμα στη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία (Aesthetics Oncology). Συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής (ΕΚΠΑ, ΔΙΠΑΕ, ΑΠΘ, ΕΚΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ΕΙΕ) και της αλλοδαπής (NCI, UCL) καθώς και με εταιρείες παραγωγής και ανάπτυξης φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων. Είναι ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου Χημείας-Βιοχημείας-Κοσμητολογίας (https://chembiochemcosm.uniwa.gr/) και εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  • Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Aνάπτυξη, Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων» https://msc-aesthcosm.uniwa.gr/profiles/lab/

Βιογραφικό σημείωμα: CV ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ.pdf