Βαρβαρέσου Αθανασία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια - Διευθύντρια Τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας

 

Η Βαρβαρέσου Αθανασία είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο την Κοσμητολογία. Είναι φαρμακοποιός (ΕΚΠΑ) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Φαρμακευτικής Σχολής ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της είναι η ανάπτυξη νέων καλλυντικών προϊόντων, η μελέτη της αποτελεσματικότητας τους με βιοφυσικές μεθόδους (claim substantiation), η ενόργανη ανάλυση καλλυντικών, η σύνθεση νέων  ουσιών με βιολογική δράση και η διερεύνηση της δομής τους με φασματοσκοπικές μεθόδους και η δερματοκοσμητική αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών από το δέρμα στη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία (Aesthetics Oncology). Συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής (ΕΚΠΑ, ΑΤΕΙ-Θ, ΑΠΘ) και της αλλοδαπής (NCI, UCL) καθώς και με εταιρείες παραγωγής και ανάπτυξης καλλυντικών προϊόντων. Διευθύντρια Τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας. Διευθύντρια ΠΜΣ «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Aνάπτυξη, Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων» https://msc-aesthcosm.uniwa.gr/profiles/lab/

-Βιογραφικό

-CV