Προπτυχιακά

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (παρ. 6, άρθρο 38): «Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο». Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2021-2022 να στείλουν...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο: https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2021.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής για τους φοιτητές. Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο...

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020 (παρ. 6, άρθρο 38): «Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά...

Σήμερα 11-3-2022, αρχίζουν τα μαθήματα επιλογής του Η' εξαμήνου "Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές" (Τομείς Ακτινολογίας και Ιατρικών Εργαστηρίων ) και "Εργαστηριακή διερεύνησή του Χειρουργικού ασθενή" (Τομέας Ιατρικών εργαστηρίων). Τα μαθήματα γίνονται στο Εργαστήριο Ανατομικής Αίθουσα Κ-5005 της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω. Οι Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές ξεκινούν στις...

Παρακαλούνται οι φοιτητές των κατευθύνσεων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ακτινολογίας και Αισθητικής που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα Γήρανση -Μακροζωία Η΄εξαμήνου να εγγραφούν στις αντίστοιχες ομάδες του μαθήματος στο eclass ΓΗΡΑΝΣΗ-ΜΑΚΡΟΖΩΪΑ (Θ) επιλογής ΙΕ-ΑΑ-ΑΚ (2021-22). Εκ των διδασκόντων...

Η έναρξη λειτουργίας των εργαστηρίων για το εαρινό εξάμηνο 2021-22 θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα (έναρξη 8/3/2022). Οι δηλώσεις στο e-class είναι απαραίτητες για την οργάνωση των ομάδων, την ενημέρωση και την επικοινωνία με τον καθηγητή.   Ο Πρόεδρος του Τμήματος   Δ. Χανιώτης...

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος που θα παρακολουθήσουν κατά το εαρινό εξάμηνο το 4ο εξάμηνο σπουδών, και πλέον έχουν επιλέξει κατεύθυνση, εκτός από το site του Τμήματος να παρακολουθούν και τα sites των κατευθύνσεων που ανήκουν....

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες να εγγραφούν στο eclass εδώ. Στα έγγραφα του μαθήματος θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο αρχίζει την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 16:00-18:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρχαίου Ελαιώνα.  Παρακαλείστε να μελετήσετε...

Η επαναληπτική εξέταση στο μάθημα "Γενική και Ανόργανη Χημεία", για τους φοιτητές που νοσούν ή νόσησαν μέχρι και 14/2/2022, θα δοθεί στις 28/2/2022 και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα Κ4.106.   Χ. Φούντζουλα - Μ. Τράπαλη...

Προκειμένου οι φοιτητές του εαρινού εξαμήνου να κάνουν πρακτική άσκηση φέτος θα πρέπει να υποβάλλονται σε self tests σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό μέχρι την Κυριακή 9/5/2021 και ώρα 23:55 θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση που θα βρούν στην ιστοσελίδα moodle (moodle.uniwa.gr) του τμήματος. Ο ακαδημαϊκός...

Το Τμήμα Διασύνδεσης (Εκπαίδευσης-Παραγωγής), Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας  (ΤΔΔΚ) της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ενδεικτικά, όπως ήδη γνωρίζετε:   Διευκολύνει και συστηματοποιεί την επικοινωνία των φοιτητών/πτυχιούχων με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης/εργασίας-τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,   ενημερώνει για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, κατατακτήριες  εξετάσεις, επιμορφωτικά...

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων...

Όλοι φοιτητές που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 1.      Πρόκειται να κάνουν πρακτική άσκηση ΤΕΙ στο εαρινό εξάμηνο. 2.      Είχαν δηλώσει ότι δεν θέλουν να εμβολιαστούν για να κάνουν πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ αλλά το μετάνιωσαν. 3.      Eίναι φοιτητές πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ που είχαν δηλώσει να εμβολιαστούν αλλά τα στοιχεία...

Οι ομάδες του εργαστηρίου Φυσιολογίας διατηρούνται όπως είναι στο αρχικό πρόγραμμα. Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι από 1-7 Μαρτίου 2021. Οι ομάδες της κας Σοπίδου διατηρούνται ως έχουν. Οι λοιπές ομάδες θα ανακατανεμηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων καθηγητών.                ...

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΌ 1/03/2021 ΈΩΣ ΚΑΙ 7/03/2021 ΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ   ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Πα.Δ.Α.   "το σύνολο των ωρών των μαθημάτων που μπορεί επιλέξει για παρακολούθηση ο φοιτητής δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά εβδομάδα, τις: - Τριάντα οκτώ (38) στην περίπτωση...

Αγαπητοί φοιτητές,   το μάθημα ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 1/3/2021 στις 8π.μ. Ο σύνδεσμος του μαθήματος είναι: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab3c53acf45b14ee5babb4fbbf965d126%40thread.tacv2/conversations?groupId=a1f32027-2258-469e-8db1-ee6d80aa0dc0&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec   Με εκτίμηση Μαρία Τράπαλη...

Αγαπητοί φοιτητές του Β'  Εξαμήνου, σας ενημερώνω ότι οι διαλέξεις του μαθήματος "Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες" αρχίζουν τη Δευτέρα 01-03-2021 σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και το πρόγραμμα του μαθήματος. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα από 14:00 - 16:00. Η ηλεκτρινή τάξη του μαθήματος στο eclass...

Επαναπροσδιορισμός Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021 Εαρινό Εξάμηνο Έναρξη μαθημάτων: 01/03/2021 Λήξη μαθημάτων: 11/06/2021 (13 εβδομάδες) Αναπλήρωση μαθημάτων: 14/06/2021 έως και 18/06/2021 (1 εβδομάδα) Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 22/06/2021 έως και 12/07/2021 (3 εβδομάδες) Αργίες Εαρινού Εξαμήνου: 15/03/2021 (Καθ. Δευτέρα), 25/03/2021 (25η Μαρτίου), Μ. Δευτέρα 26/04/2021 –07/05/2021 (Διακοπές Πάσχα), 01/05/2021 (Πρωτομαγιά), 21/06/2021 (Αγ. Πνεύματος). Επαναληπτικές Εξετάσεις...

Η εξεταστέα ύλη στη Θεωρία Βιοφυσικής βρίσκεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα Moodle https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=1728 Όσοι ενδιαφέρεστε να δώσετε εξετάσεις πρέπει να κάνετε εγγραφή στο μάθημα Βιοφυσική στην πλατφόρμα Moodle. Ότι χρειάζεται για τις εξετάσεις ενημέρωση κλπ θα γίνεται μέσα από την πλατφόρμα αυτή. Οι διδάσκοντες Μ. Πηλακούτα Χ. Μιχαήλ...

Για την παράδοση των πτυχίων θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών τέλη Ιανουαρίου. Η παράδοση θα γίνει με ραντεβού εφόσον η κατάσταση λόγω Covid-19 το επιτρέπει. Εκ της γραμματείας...

Πρωτόκολλο Καθομολόγησης  Παρακαλούμε οι φοιτητές και οι διδάσκοντες να εγκαταστήσουν την εφαρμογή αυτή στο μέσο με το οποίο θα συμμετάσχουν (PC, Tablet, Smartphone). Συνδεθείτε στο: https://zoom.us/. Όταν γραφτείτε στην εφαρμογή γράψτε το όνομα και το επίθετο σας στα ελληνικά για να είστε εύκολα αναγνωρίσιμοι από τους...

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (e-mail: biomed.sciences@uniwa.gr) έως και την 20η Δεκεμβρίου 2020, τα παρακάτω: α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική...

Η τελετή της διαδικτυακής ορκωμοσίας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών θα γίνει μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Παρακαλούμε οι φοιτητές και οι διδάσκοντες να εγκαταστήσουν την εφαρμογή αυτή στο μέσο με το οποίο θα συμμετάσχουν (PC, Tablet, Smartphone). Συνδεθείτε στο: https://zoom.us/ Ταυτόχρονα με την on-line μετάδοση η τελετή θα...

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών καλεί τους αποφοίτους στις τελετές καθομολόγησης που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και ανά Κατεύθυνση βάσει του συνημμένου αρχείου. Απόφοιτοι Τμήματος Σε προσεχή ανακοίνωση θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες της διεξαγωγής των τελετών και της σύνδεσης.   Η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών Ιωάννα Φλώρου...

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή...

Επειδή μέχρι σήμερα 17/11/2020 διαπιστώθηκαν 120 φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει τη δήλωση των μαθημάτων τους και κατά συνέπεια δεν μπορούν να οριστικοποιηθούν, δόθηκε παράταση υποβολής δηλώσεων μαθημάτων από το Τμήμα μέχρι και τις 21/11/2020.   ΠΡΟΣΟΧΗ Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν τη δήλωση μαθημάτων τους ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ...

  ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΔΑ ΣΤΙΣ 16-11-2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ...

Σας ενημερώνουμε ότι για τους φοιτητές που οφείλουν τόσο τη Θεωρία όσο και το Εργαστήριο ενός μεικτού μαθήματος, είναι υποχρεωτικό να δηλώσουν και τα δύο μέρη. Οι δηλώσεις που έχουν το ανωτέρω πρόβλημα, αφορούν μόνο σε περίπου 160 φοιτητές και δεν έχουν οριστικοποιηθεί ώστε να μπορούν αυτοί...

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (156 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021. Αίτηση εγγραφής Υπεύθυνη...