ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Αγαπητοί φοιτητές,
 
το μάθημα ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 1/3/2021 στις 8π.μ. Ο σύνδεσμος του μαθήματος είναι: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab3c53acf45b14ee5babb4fbbf965d126%40thread.tacv2/conversations?groupId=a1f32027-2258-469e-8db1-ee6d80aa0dc0&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec
 
Με εκτίμηση
Μαρία Τράπαλη