Κατατακτήριες

Με απόφαση της με αρ. 10/21.07.2022 Πράξης της Συγκλήτου /Πα.Δ.Α. με θέμα «Κατάταξη Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας σε Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών δεν θα διεξάγει κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους ΙΕΚ...

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 31.01.2022 βάσει αρ. πρωτ. των αιτούντων - υποψηφίων:   ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (2021-2022)   1.       96408/3-11-2021 2.       96407/3-11-2021 3.       99626/9-11-2021 4.       102372/15-11-2021 ...

Οι κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα διεξαχθούν ως εξής:  Για το μάθημα «Βιοφυσική», 06/12/2021, ώρα 10.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.  Για το μάθημα «Οργανική Χημεία», 08/12/2021, ώρα 10.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.  Για το μάθημα «Κυτταρική Βιολογία», 10/12/2021, ώρα 10.00 π.μ. - 13.00 μμ.  Ο χώρος διεξαγωγής των κατατακτήριων...

Σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 160442/Ζ1/ 23.11.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ/Β’ 5200/ 2020), η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων στα ΑΕΙ με φυσική παρουσία. Θα ανακοινωθεί...

Οι επιτυχόντες από κατατακτήριες εξετάσεις θα εγγραφούν στο α’  εξάμηνο του ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 την ίδια χρονική περίοδο που θα ορίσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τους πρωτοετείς – εισακτέους στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (8/10/2020 - 16/10/2020). Δεν χρειάζεται να προσέλθουν  στη Γραμματεία του...

Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών   Κατάταξη πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 γίνεται βάσει εξετάσεων σε τρία μαθήματα και σε ποσοστό κατάταξης 12% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων στο...