Κατατακτήριες

Οι επιτυχόντες από κατατακτήριες εξετάσεις θα εγγραφούν στο α’  εξάμηνο του ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 την ίδια χρονική περίοδο που θα ορίσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τους πρωτοετείς – εισακτέους στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (8/10/2020 - 16/10/2020). Δεν χρειάζεται να προσέλθουν  στη Γραμματεία του...

Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών   Κατάταξη πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 γίνεται βάσει εξετάσεων σε τρία μαθήματα και σε ποσοστό κατάταξης 12% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων στο...