Εσωτερικός Κανονισμός Πα.Δ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Πα.Δ.Α. (pdf)