Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7211-7212 Μαγνητική Τομογραφία ΜΕ 6 6  
7221-7222 Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙ – Σύγχρονες Εφαρμογές Ακτινοθεραπείας ΜΕ 7 7  
7231-7232 Πυρηνική Ιατρική Ι ΜΕ 10 9  
7241-7242 Ακτινοπροστασία ΜΕ 5 5  
7251 Ειδικές Εφαρμογές Υπολογιστικής & Μαγνητικής Τομογραφίας – Υβριδικές Τεχνικές ΜΕΥ 2 3 Λαβδάς Ελευθέριος