Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 Ειδικές Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου ΜΕ 5 6 Χανδρινός Αριστείδης
7021-7022 Φακοί Επαφής ΙΙ ΜΕ 6 7 Πλακίτση Αθηνά
7031-7032 Φωτισμός Περιβάλλοντος και Όραση ΜΕ 4 5 Δρακόπουλος Παναγιώτης
7041-7042 Χαμηλή όραση και βοηθήματα ΜΕ 4 5 Κωνσταντακοπούλου Ευγενία
7051 Δεοντολογία Οπτικού – Οπτομέτρη ΜΕΥ 2 3 Χατζηχρήστου Ελένη
7061 Νέες Τεχνολογίες στην Οπτομετρία ΜΕΥ 3 4 Χανδρινός Αριστείδης