Νέες Τεχνολογίες στην Οπτομετρία

Κωδικός Μαθήματος:

7061

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Χανδρινός Αριστείδης