Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών

Απόφαση Πιστοποίησης ΠΠΣ Βιοϊατρικών Επιστημών  (pdf)
Έκθεση Πιστοποίησης ΠΠΣ Βιοϊατρικών Επιστημών (pdf)