Υπηρεσία Ασύρματης Πρόσβασης (WIFI)

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρονται δύο (2) διαφορετικά ασύρματα δίκτυα:

  • Το ένα δίκτυο έχει όνομα (SSID) eduroam, εφαρμόζει πιστοποίηση χρηστών μέσω του προτύπου ΙΕΕΕ 802.1x και παρέχει κρυπτογράφηση.
  • ενώ το άλλο δίκτυο έχει όνομα (SSID) uniwa_hotspot, λειτουργεί με την λογική των Hotspots, δεν παρέχει ασφάλεια στην μεταφορά των δεδομένων αλλά πολύ ευκολότερη πρόσβαση στους χρήστες που είτε δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις που απαιτεί το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.1x, είτε δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ασφάλεια στη μεταφορά των δεδομένων.

Tα δύο ασύρματα δίκτυα, καλύπτουν όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ιδρύματος: τις τρεις πανεπιστημιουπόλεις (1 , 2 & 3), καθώς και τα απομακρυσμένα κτήρια(ΟΑΕΔ κτλ).

Οδηγίες σύνδεσης στο δίκτυο uniwa_hotspot

Οδηγίες σύνδεσης στο δίκτυο eduroam

Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδα : https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=wireless_access_service