Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
8211-8212 Πυρηνική Ιατρική ΙΙ ΜΕ 10 8  
8221 Θεραπεία με Ραδιοφάρμακα ΜΕ 2 2  
8231 Ακτινολογική Παθολογία ΜΕ 3 4  
8241-8242 Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙΙ – Συνδυασμός Ογκολογικών Θεραπειών ΜΕ 9 8  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
8251 Διπλωματική Εργασία ΜΕ 6  
8261 Υβριδική Απεικόνιση ΜΕ 3 3  
8271 Απεικόνιση Μυοσκελετικού και Καρδιαγγειακού Συστήματος ΜΕ 3 3  
8281 Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές ΜΕΥ 3 3  
8282 Διατροφή και Υγεία ΜΕΥ 3 3  
8283 Γήρανση – Μακροζωία ΜΕΥ 3 3