Πυρηνική Ιατρική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

8211-8212

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

10

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος

Πυρηνική Ιατρική ΙΙ 8211 8212

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής (SPECT, PET/CT) υπό διαφορετικές συνθήκες. Έμφαση στην αρμονική ενοποίηση των θεωρητικών και τεχνικών γνώσεων μέσω της κλινικής εφαρμογής.

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος, στο θεωρητικό του μέρος, είναι :

 1. Βασικές αρχές ανατομικής και αδρές αρχές παθολογικής φυσιολογίας όλων των συστημάτων του σώματος. (με σκοπό την κατανόηση του μηχανισμού πρόσληψης).
 1. Από ποίους παράγοντες εξαρτάται η πρόσληψη καθενός ραδιοφαρμάκου ανά σύστημα.
 2. Καλή χρήση και έλεγχος γ-Camera – (απλής, SPECT & SPECT-CT) μιας ή πολλαπλών κεφαλών – με ταυτόχρονη καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).
 3. α. Βασικές προβολές (λήψεις) ανά σύστημα. – Επεξεργασία εικόνων

       β. Συμπληρωματικές λήψεις ανά παθολογική περίπτωση που θα εκτελούνται με την καθοδήγηση Ιατρού.

 1. Αδρή γνώση PET/CT.
 2. Λήψη απλού (mini) ιστορικού.
 3. Παρασκευή ραδιοφαρμάκων στο Θερμό Εργαστήριο.
 4. Τεχνικές φωτογράφησης και απεικόνισης είτε σε φωτογραφικό film είτε σε laser εκτυπωτή.
 5. Ακτινοπροστασία Ασθενή – Εργαζομένων – Χώρου.

Στο εργαστηριακό του μέρος, oι στόχοι του μαθήματος είναι οι :

 1. Λεπτομερής γνώση όλων των μηχανημάτων και επεξεργασία εικόνας με βοήθεια Η/Υ.
 1. Εκτέλεση όλων των προβολών ανά νόσο.
 2. Εκμάθηση λήψης mini οδηγού – ιστορικού.
 3. Κανόνες ηθικής και δεοντολογίας στο Τμήμα Ισοτόπων & PET/CT.
 4. Φύλαξη και απομάκρυνση παλαιών γεννητριών (πηγών). Χειρισμός ραδιενεργών αποβλήτων.
 5. Ακτινοπροστασία χώρου και προσωπικού.