Επικοινωνία

Πρόεδρος Τμήματος:

Παναγιώτα Τσόλκα
Αν. Καθηγήτρια

Τηλ.: +30  210 5385619 (Εσωτ: 5619)

Email: ptsolka@uniwa.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας Tμήματος:

Ιωάννα Φλώρου
ΠΕ-Διοικητικός

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 1, Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω

Τηλ.: +30  210 5385690 (Εσωτ: 5690)

Email: biomed.sciences@uniwa.gr