Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος 28, τ.κ. 12243 Αιγάλεω

Ιστοσελίδα: bisc.uniwa.gr

Πρόεδρος Τμήματος: Δημήτριος Χανιώτης
Καθηγητής
Τηλ.: +30  210 5385348
Email: dchaniotis@uniwa.gr
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Προϊσταμένη Γραμματείας Tμήματος: Ιωάννα Φλώρου
ΠΕ- Διοικητικού – Οικονομικού
Τηλ.: +30  210 5385690, γραφείο Κ5.002α
Email Γραμματείας: biomed.sciences@uniwa.gr (Διοικητικά θέματα)
Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας Παρασκευή Καραγεωργοπούλου, ΠΕ- Διοικητικού – Οικονομικού (Διοικητικά θέματα Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών).
τηλ: +30  2105385604
Email Τομέα [Διοικητικά θέματα]: aesthetics@uniwa.gr
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας Παρασκευή Καραγεωργοπούλου, ΠΕ- Διοικητικού – Οικονομικού
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00.
Γραφείο Κ5.002γ
τηλ: +30  2105385604
Email Τομέα: studyaesthe@uniwa.gr
Τομέας Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας Σπύρος Γαβαλάς, ΔΕ – Τεχνικού
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00. Γραφείο Κ5.002β.
τηλ: +30  2105385623
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:
odont@uniwa.gr
Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων  Βασιλική Μούνδρου, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, [Πρωτόκολλο – Σπουδαστικά Θέματα, πρωτοετείς – δευτεροετείς φοιτητές Τμήματος]
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00.
Γραφείο Κ5.005
τηλ: +30  2105385620
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:
optics@uniwa.gr
Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας Αικατερίνη Χαλού, ΠΕ- Διοικητικού – Οικονομικού, [Πρωτόκολλο – Σπουδαστικά Θέματα, πρωτοετείς – δευτεροετείς φοιτητές Τμήματος]
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00.
Γραφείο Κ5.005
τηλ: +30  2105385618
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:

odont@uniwa.gr
Τομέας Οπτικής & Οπτομετρίας Βασιλική Μούνδρου, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, [Πρωτόκολλο – Σπουδαστικά Θέματα, πρωτοετείς – δευτεροετείς φοιτητές Τμήματος]
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00.
Γραφείο Κ5.005
τηλ: +30  2105385620
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:
optics@uniwa.gr