Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος 28, τ.κ. 12243 Αιγάλεω

Ιστοσελίδα: bisc.uniwa.gr

Πρόεδρος Τμήματος: Δημήτριος Χανιώτης
Καθηγητής
Τηλ.: +30  210 5385348
Email: dchaniotis@uniwa.gr

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προϊσταμένη Γραμματείας Tμήματος:

Ιωάννα Φλώρου
ΠΕ – Διοικητικού – Οικονομικού
Υπεύθυνη Διοικητικών Θεμάτων – Θεμάτων Μελών ΔΕΠ
Τηλ.: +30  210 5385690, γραφείο Κ5.002α
Email Γραμματείας: biomed.sciences@uniwa.gr (Διοικητικά θέματα)

Πρωτόκολλο Τμήματος :
Αικατερίνη Λυμπέρη
Τηλ.:+30 2105385653 , γραφείο Κ5.002β
Email: bisc.protocol@uniwa.gr

Διοικητικά θέματα Τμήματος

Παρασκευή Καραγεωργοπούλου,
Τηλ: +30  2105385604, γραφείο  Κ5.002β    
Email : aesthetics@uniwa.gr

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών- Αρχείο

Σπύρος Γαβαλάς, 
Τηλ: +30  2105385623, γραφείο Κ5.002γ

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών- Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ιωάννα Σταμκοπούλου
Τηλ: +30  2105385621, γραφείο Κ5.002γ
Email : bisc.ypotrophi@uniwa.gr


 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Στυλιανή Στυλιανοπούλου
Υπεύθυνη Σπουδαστικών θεμάτων και φοιτητολογίου
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00–13.00.
Γραφείο Κ5.005
Τηλ.:+30 2105385618 & 2105385620
Email Τομέα: studyaesthe@uniwa.gr

Τομέας Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας

Αικατερίνη Χαλού,
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας,
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00–13.00.
Γραφείο Κ5.005
τηλ: +30  2105385618
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:
odont@uniwa.gr

Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων

Βασιλική Μούνδρου, 
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00–13.00.
Γραφείο Κ5.005
τηλ: +30  2105385620
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:
optics@uniwa.gr

Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας

Αικατερίνη Χαλού,
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας,
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00–13.00.
Γραφείο Κ5.005
τηλ: +30  2105385618
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:
odont@uniwa.gr

Τομέας Οπτικής & Οπτομετρίας

 

Βασιλική Μούνδρου, 
Υπεύθυνη Σπουδαστικών θεμάτων και φοιτητολογίου
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00–13.00.
Γραφείο Κ5.005
τηλ: +30  2105385620
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:
optics@uniwa.gr

Εγγραφές Εισαχθέντων Φοιτητών, Απόφοιτοι

Σπύρος Γαβαλάς, 
Υπεύθυνος Σπουδαστικών θεμάτων και αρχείου 
Ώρες υποδοχής φοιτητών:
 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00-13.00
Γραφείο Κ5.002β.
τηλ: +30 2105385623
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:
odont@uniwa.gr  &  optics@uniwa.gr

Πανεπιστημιούπολη
Άλσους Αιγάλεω

Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243
τηλ: 210 5385100

Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12241
τηλ: 210 5381100

Πανεπιστημιούπολη
Αθηνών
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 11521 Αθήνα
τηλ: 2132010100