Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος 28, τ.κ. 12243 Αιγάλεω

Ιστοσελίδα: bisc.uniwa.gr

Πρόεδρος Τμήματος: Δημήτριος Χανιώτης
Καθηγητής
Τηλ.: +30  210 5385348
Email: dchaniotis@uniwa.gr

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προϊστάμενος Γραμματείας Τμήματος: Κωνσταντίνος Χιώτης
ΠΕ – Διοικητικού – Οικονομικού
Υπεύθυνος Διοικητικών Θεμάτων – Θεμάτων Μελών ΔΕΠ
Τηλ.: +30  210 5385690, γραφείο Κ5.002α
Email Γραμματείας: chiotisk@uniwa.gr (Διοικητικά θέματα)
Πρωτόκολλο Τμήματος :
Στυλιανή Στυλιανοπούλου
Τηλ.:+30 2105385653 , γραφείο Κ5.002β
Email: bisc.protocol@uniwa.gr
Διοικητικά θέματα Τμήματος Παρασκευή Καραγεωργοπούλου
Τηλ: +30  2105385604, γραφείο  Κ5.002β    
Email : biomed.sciences@uniwa.gr
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών- Αρχείο Σπύρος Γαβαλάς
Τηλ: +30  2105385623, γραφείο Κ5.002γ
Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών- Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Ιωάννα Σταμκοπούλου
Τηλ: +30  2105385604, γραφείο  Κ5.002β    
Email : bisc.ypotrophi@uniwa.gr

Παρασκευή Καραγεωργοπούλου
Τηλ: +30  2105385604, γραφείο  Κ5.002β    


 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00–13.00.

Αικατερίνη Χαλού
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας,
Γραφείο Κ5.005
τηλ: +30  2105385618
Email:
bisc.secr@uniwa.gr

Βασιλική Μούνδρου
Γραφείο Κ5.005
τηλ: +30  2105385620
Email:
bisc.secr@uniwa.gr

Εγγραφές Εισαχθέντων Φοιτητών, Απόφοιτοι Σπύρος Γαβαλάς
Υπεύθυνος Σπουδαστικών θεμάτων και αρχείου
Ώρες υποδοχής φοιτητών:
 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00-13.00
Γραφείο Κ5.002β.
τηλ: +30 2105385623

 

Πανεπιστημιούπολη
Άλσους Αιγάλεω

Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243
τηλ: 210 5385100

Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12241
τηλ: 210 5381100

Πανεπιστημιούπολη
Αθηνών
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 11521 Αθήνα
τηλ: 2132010100