Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος 28, τ.κ. 12243 Αιγάλεω

Ιστοσελίδα: bisc.uniwa.gr

Πρόεδρος Τμήματος:

Δημήτριος Χανιώτης
Καθηγητής
Τηλ.: +30  210 5385348
Email: dchaniotis@uniwa.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προϊσταμένη Γραμματείας Tμήματος:

Ιωάννα Φλώρου
ΠΕ- Διοικητικού – Οικονομικού
Τηλ.: +30  210 5385690, γραφείο Κ5.002α
Email Γραμματείας: biomed.sciences@uniwa.gr (Διοικητικά θέματα)

Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Παρασκευή Καραγεωργοπούλου, ΠΕ- Διοικητικού – Οικονομικού (Διοικητικά θέματα Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών).
τηλ: +30  2105385604
Email Τομέα [Διοικητικά θέματα]: aesthetics@uniwa.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Παρασκευή Καραγεωργοπούλου, ΠΕ- Διοικητικού – Οικονομικού
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00.
Γραφείο Κ5.002γ
τηλ: +30  2105385604
Email Τομέα: studyaesthe@uniwa.gr

Τομέας Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας

Σπύρος Γαβαλάς, ΔΕ – Τεχνικού
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00. Γραφείο Κ5.002β.
τηλ: +30  2105385623
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:
odont@uniwa.gr

Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων 

Βασιλική Μούνδρου, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, [Πρωτόκολλο – Σπουδαστικά Θέματα, πρωτοετείς – δευτεροετείς φοιτητές Τμήματος]
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00.
Γραφείο Κ5.005
τηλ: +30  2105385621
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:
optics@uniwa.gr

Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας

Αικατερίνη Χαλού, ΠΕ- Διοικητικού – Οικονομικού, [Πρωτόκολλο – Σπουδαστικά Θέματα, πρωτοετείς – δευτεροετείς φοιτητές Τμήματος]
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00.
Γραφείο Κ5.005
τηλ: +30  2105385618
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:

odont@uniwa.gr

Τομέας Οπτικής & Οπτομετρίας

Βασιλική Μούνδρου, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, [Πρωτόκολλο – Σπουδαστικά Θέματα, πρωτοετείς – δευτεροετείς φοιτητές Τμήματος]
Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11.00 – 13.00.
Γραφείο Κ5.005
τηλ: +30  2105385621
Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους στο email:
optics@uniwa.gr