Επικοινωνία

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω

Ιστοσελίδα: bisc.uniwa.gr

 

Πρόεδρος Τμήματος:

Δημήτριος Χανιώτης
Καθηγητής

Τηλ.: +30  210 5385348

Email: dchaniotis@uniwa.gr

 

Προϊσταμένη Γραμματείας Tμήματος:

Ιωάννα Φλώρου
ΠΕ- Διοικητικού – Οικονομικού

Τηλ.: +30  210 5385690

Email Γραμματείας: biomed.sciences@uniwa.gr

 

  • Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Παρασκευή Καραγεωργοπούλου, ΠΕ- Διοικητικού – Οικονομικού (Διοικητικά θέματα Τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας και Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών).

τηλ: +30  2105385604

Email Τομέα [Διοικητικά θέματα]: aesthetics@uniwa.gr

 

Ελένη Καλφαντή, ΤΕ- Διοικητικού – Λογιστικού, [Σπουδαστικά Θέματα]

τηλ: +30  2105385628

Email Τομέα [Σπουδαστικά θέματα]: studyaesthe@uniwa.gr

Ώρες υποδοχής φοιτητών Δευτέρα 11.00 – 13.00, Τετάρτη 11.00 – 13.00 και Πέμπτη 11.00-13.00, Γραφείο Κ5.002γ

 

  • Τομέας Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας

 Η εξυπηρέτηση των φοιτητών του Τομέα Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας πραγματοποιείται από το προσωπικό των κάτωθι Τομέων του Τμήματος. Για φοιτητικά θέματα παρακαλούνται οι φοιτητές να στέλνουν τα αιτήματα τους σε ένα από τα κάτωθι email:

  • Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας: odont@uniwa.gr

Ώρες υποδοχής φοιτητών Δευτέρα 11.00 – 13.00, Τετάρτη 11.00 – 13.00 και Παρασκευή 11.00 – 13.00, Γραφείο Κ4.005  (ισόγειο ΣΕΥΠ).

Ώρες υποδοχής φοιτητών Δευτέρα 11.00 – 13.00, Τετάρτη 11.00 – 13.00 και Πέμπτη 11.00-13.00, Γραφείο Κ5.002γ

  • Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων 

Βασιλική Μπαρπάκη, ΠΕ-Διοικητικού Οικονομικού

τηλ: +30  2105385611

Email Τομέα [Σπουδαστικά Θέματα]: iatrerg@uniwa.gr

Ώρες υποδοχής φοιτητών Δευτέρα 11.00 – 13.00, Τετάρτη 11.00 – 13.00 και Παρασκευή 11.00 – 13.00, Γραφείο Κ4.105 (1ος  όροφος ΣΕΥΠ).

 

  • Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας

Αικατερίνη Χαλού, ΠΕ- Διοικητικού – Οικονομικού, [Πρωτόκολλο – Σπουδαστικά Θέματα]

τηλ: +30  2105385618

Ελευθερία Καραμπλή, ΠΕ – Οικονομικού, [Πρωτόκολλο, πρωτοετείς – δευτεροετείς φοιτητές Τμήματος]

τηλ: +30  2105385868

Email Τομέα [Σπουδαστικά Θέματα]: odont@uniwa.gr

Ώρες υποδοχής φοιτητών Δευτέρα 11.00 – 13.00, Τετάρτη 11.00 – 13.00 και Παρασκευή 11.00 – 13.00, Γραφείο Κ4.005  (ισόγειο ΣΕΥΠ).

 

  • Τομέας Οπτικής & Οπτομετρίας 

Βασιλική Μούνδρου, Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων, [Πρωτόκολλο – Σπουδαστικά Θέματα]

τηλ: +30  2105385865, +30  2105385621

Email Τομέα [Σπουδαστικά Θέματα]: optics@uniwa.gr

Ώρες υποδοχής φοιτητών Δευτέρα 11.00 – 13.00, Τετάρτη 11.00 – 13.00 και Παρασκευή 11.00 – 13.00, Γραφείο Κ4.003 (ισόγειο ΣΕΥΠ).

 

FAX Τμήματος +30  210-5314877