Ε' Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5011-5012 Δερματοαισθητική ΙΙ ΜΕ 6 7 Κεφαλά Βασιλική
5021-5022 Δερματολογία ΙΙ – Αφροδισιολογία ΜΕ 5 5 Ράλλης Ευστάθιος
5031-5032 Δερματοκοσμητολογία ΙΙ ΜΕ 6 7 Παπαγεωργίου Σπύρος
5041 Ανεπιθύμητες Ενέργειες από Καλλυντικά – Τοξικολογία ΜΕΥ 3 4 Κίντζιου Ελένη
5051-5052 Ψιμυθίωση – Διορθωτική Ψιμυθίωση Διαρκείας ΜΕ 6 7 Κεφαλά Βασιλική
Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5221 Τομογραφική Απεικονιστική Ανατομική ΜΕ 2 3 Οικονόμου Γεωργία
5231-5232 Ακτινολογία ΙΙ ΜΕ 13 12 Λαβδάς Ελευθέριος
5241 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Τομογραφία – Ψηφιακή Απεικόνιση ΜΕΥ 4 4  
5251-5252 Ακτινοφυσική Ακτινοθεραπείας ΜΕΥ 7 7 Παππάς Ευάγγελος
5311 Ακτινοβιολογία ΜΕ 2 3  
Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5011-5012 Αιματολογία Ι ΜΕ 8 8 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
5021-5022 Βακτηριολογία ΜΕΥ 7 7 Βογιατζάκη Χρυσάνθη
5031-5032 Ειδική Ιστολογία – Κυτταρολογία ΜΕ 7 8 Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη
5041-5042 Κλινική Χημεία Ι ΜΕ 7 7 Καρκαλούσος Πέτρος, Τράπαλη Μαρία
Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5011-5012 Ακίνητη Προσθετική Ι ΜΕ 12 10 Γαλιατσάτος Αριστείδης, Σεμπέπου Ιωάννα, Κοσμά Ελένη
5021-5022 Ορθοδοντική Ι ΜΕ 4 7  
5031-5032 Κινητή Προσθετική ΙΙ ΜΕ 12 10 Γιαννικάκης Σταύρος, Ιωαννίδου Αλεξάνδρα
5041 Υγιεινή Στόματος και Εργαστηρίου ΜΕΥ 2 3 Θεοχαρόπουλος Αντώνιος
Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5010 Οπτική της Όρασης ΜΕ 6 7 Δρακόπουλος Παναγιώτης
5021 Διόφθαλμη Όραση ΜΕ 3 4 Πλακίτση Αθηνά
5031 Φαρμακολογία Οφθαλμού ΜΕ 2 3 Κωνσταντακοπούλου Ευγενία
5041-5042 Οφθαλμικοί Φακοί ΙΙ ΜΕ 6 7 Πατέρας Ευάγγελος
5051-5052 Βασική Οπτομετρία ΜΕ 6 7 Πατέρας Ευάγγελος
5061 Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας του Οπτικού – Οπτομέτρη ΜΕΥ 2 2 Χατζηχρήστου Ελένη