Δερματοκοσμητολογία ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

5031-5032

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/BISC277/

Σύνδεσμος στο eClass εργαστηρίου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/BISC278/

Καθηγητές Μαθήματος

Παπαγεωργίου Σπύρος

ΔΕΡΜΑΤΟΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ KΔ 5031 5032

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος της Δερματοκοσμητολογίας ΙΙ που αποτελεί επέκταση της διδακτικής ενότητας της Δερματοκοσμητολογίας Ι είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να συνθέτουν και να αναπτύσσουν λειτουργικά καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής. Έμφαση θα δοθεί στα προϊόντα που προορίζονται για την προστασία του δέρματος από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη δημιουργία νεοπλασιών, στα αντιιδρωτικά-αποσμητικά και τα προϊόντα φροντίδας και υγιεινής για βρέφη.

Στόχος του μαθήματος είναι να εδραιώσουν οι φοιτητές τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να συνθέτουν και να αναπτύσσουν λειτουργικά καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής με σύγχρονες βιοδραστικές ουσίες.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Να αναπτύσσουν μονοφασικά και διφασικά προϊόντα στερεά και υγρά που προορίζονται για τη ψιμυθίωση και την περιποίηση του δέρματος .
Να γνωρίζουν και να αναπτύσσουν στερεές καλλλυντικοτεχνικές μορφές κόνεων και κοκκίων για τα προϊόντα ψιμυθίωσης.
Να γνωρίζουν τους μηχανισμούς δράσης των ουσιών που ενσωματώνονται στα προϊόντα για την προστασία του δέρματος από την υπεριώδη Α και Β ακτινοβολία και τη δημιουργία νεοπλασιών.
Nα γνωρίζουν τη δράση των νέων λειτουργικών συστατικών των προϊόντων περιποίησης των μαλλιών σύμφωνα με τις αρχές τις τριχοβιολογίας
Να γνωρίζουν τις αρχές της αρωματοποιίας.
Να γνωρίζουν τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τον μηχανισμό δράσης των αντιιδρωτικών και των αποσμητικών προϊόντων και να αναπτύσσουν τέτοια προϊόντα σε προηγμένες καλλυντικοτεχνικές μορφές.
Να γνωρίζουν τις διασπορές αερίων σε στερεά ή υγρά και τις εφαρμογές τους στην Κοσμητολογία και τη Δερματολογία.
Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν πολύπλοκες συνθέσεις αντηλιακών προϊόντων για παιδιά και ενήλικες σε διάφορες καλλυντικοτεχνικές μορφές και συνθέσεις λειτουργικών καλλυντικών προϊόντων για τα μαλλιά, αντιιδρωτικών, αποσμητικών και αρωματικών προϊόντων.
Να αναπτύσσουν προηγμένες συνθέσεις προϊόντων φροντίδας και υγιεινής για βρέφη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.
Να αναπτύσσουν προηγμένες συνθέσεις προϊόντων στοματικής φροντίδας και υγιεινής (ιατροτεχνολογικών προϊόντων).