Επιτροπή ΦμεΑ (Φοιτητές με Αναπηρία)

Επιτροπή ΦμεΑ (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ. 2/23.02.2021)

Τομέας Α/Κ : κ. Ράλλης Ευστάθιος, Επικ. Καθηγητής

Τομέας Α/Α : κα Οικονόμου Γεωργία, Αν. Καθηγήτρια

Τομέας ΙΕ: κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος, Επικ. Καθηγητής

Τομέας ΟΤ: κα Τσόλκα Παναγιώτα, Αν. Καθηγήτρια

Τομέας Ο/Ο: κα Χατζηχρήστου Ελένη, Καθηγήτρια

 

Συντονίστρια ορίζεται η κα Μαρία Βενετίκου, Καθηγήτρια