Επιτροπή ΦμεΑ (Φοιτητές με Αναπηρία)

Επιτροπή ΦμεΑ (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος με αρ. 20/28.11.2022)

Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας: κ. Ράλλης Ευστάθιος, Αν. Καθηγητής

Τομέας Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας: κα Οικονόμου Γεωργία, Αν. Καθηγήτρια

Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων: κ. Παπαγιώργης Πέτρος, Λέκτορας

Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας: κα Σεμπέπου Ιωάννα, Λέκτορας Εφαρμογών

Τομέας Οπτικής & Οπτομετρίας: κα Χατζηχρήστου Ελένη, Καθηγήτρια

 

Συντονιστής ορίζεται ο κ. Θαλασσινός Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής