Ράλλης Ευστάθιος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ο Ευστάθιος Ράλλης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο την Δερματολογία – Αφροδισιολογία. Έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής στο Δερματολογικό Τμήμα του ΝΙΜΤΣ από το 2009-2015. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής «Λειτουργική Μορφολογία του δέρματος κατά την εμφάνιση εξανθημάτων φαρμακευτικής αιτιολογίας – Πειραματική μελέτη με το Οπτικό και το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο». Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του είναι η κλινική Δερματολογία και Αφροδισιολογία, τα φαρμακευτικά εξανθήματα και οι εφαρμογές των Lasers στο δέρμα