Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011 Διατροφή και Δέρμα ΜΕΥ 3 3 Κίντζιου Ελένη
4021-4022 Ιαματική Δερματοθεραπεία ΜΕΥ 5 7 Κίντζιου Ελένη, Σφύρη Ελένη
4031 Δερματοαισθητική Ι ΜΕ 3 4 Κεφαλά Βασιλική
4041 Χημεία και Κοσμητολογία Φυσικών Προϊόντων ΜΕΥ 3 4 Παπαγεωργίου Σπύρος
4051 Δερματολογία Ι ΜΕΥ 3 4 Ράλλης Ευστάθιος
4061-4062 Δερματοκοσμητολογία Ι ΜΕ 6 7 Βαρβαρέσου Αθανασία