Ζ' Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία ΙΙ – Laser ΜΕ 3 6  
7021-7022 Μη Παρεμβατική Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας ΜΕΥ 6 6 Κίντζιου Ελένη
7031-7032 Ενζυμική Δερματοθεραπεία ΜΕ 3 5 Σφύρη Ελένη
7041 Συστήματα Μεταφοράς Δραστικών Ουσιών ΜΕΥ 3 5 Βαρβαρέσου Αθανασία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
7051 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΜΕΥ 2 4  
7052 Νομοθεσία Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΜΕΥ 2 4 Παπαγεωργίου Σπύρος

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7211-7212 Μαγνητική Τομογραφία ΜΕ 6 6  
7221-7222 Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙ – Σύγχρονες Εφαρμογές Ακτινοθεραπείας ΜΕ 7 7  
7231-7232 Πυρηνική Ιατρική Ι ΜΕ 10 9  
7241-7242 Ακτινοπροστασία ΜΕ 5 5  
7251 Ειδικές Εφαρμογές Υπολογιστικής & Μαγνητικής Τομογραφίας – Υβριδικές Τεχνικές ΜΕΥ 2 3 Λαβδάς Ελευθέριος

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 Αιμοδοσία ΜΕ 5 6 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
7021 Κλινική Μικροβιολογία ΜΕ 3 3  
7031-7032 Μεθοδολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΜΕ 4 4 Βενετίκου Μαρία, Καρκαλούσος Πέτρος, Τράπαλη Μαρία
7041-7042 Μυκητολογία ΜΕ 4 4  
7051-7052 Παθολογική Ανατομική ΜΕ 5 6 Ανθούλη Φραγκίσκη, Παπαναστασίου Αναστάσιος, Ντέσου Δέσποινα
7061-7062 Παρασιτολογία ΜΕ 6 7 Βογιατζάκη Χρυσάνθη

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 Ειδικές Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου ΜΕ 5 6 Χανδρινός Αριστείδης
7021-7022 Φακοί Επαφής ΙΙ ΜΕ 6 7 Πλακίτση Αθηνά
7031-7032 Φωτισμός Περιβάλλοντος και Όραση ΜΕ 4 5 Δρακόπουλος Παναγιώτης
7041-7042 Χαμηλή όραση και βοηθήματα ΜΕ 4 5 Κωνσταντακοπούλου Ευγενία
7051 Δεοντολογία Οπτικού – Οπτομέτρη ΜΕΥ 2 3 Χατζηχρήστου Ελένη
7061 Νέες Τεχνολογίες στην Οπτομετρία ΜΕΥ 3 4 Χανδρινός Αριστείδης