Κλινική Μικροβιολογία

Κωδικός Μαθήματος:

7021

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TIE188/

Καθηγητές Μαθήματος

Γιαννουλάκη Ελένη

7021 Κλινική Μικροβιολογία

Περίγραμμα

Στόχοι και αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν:
• Τα βακτηρία, τους ιούς, τους μύκητες και τα παρασίτα που προκαλούν λοιμώξεις στον άνθρωπο ανά σύστημα, της κλινικής εικόνας και της εργαστηριακής διάγνωσης των λοιμώξεων αυτών.
• Τις νέες λοιμώξεις και τα τροπικά νοσήματα, τις ιδιαιτερότητές τους και την αντιμετώπισή τους.
• Τους παράγοντες ανάπτυξης των λοιμώξεων και την αντιμικροβιακή θεραπεία που απαιτείται. Την ανάπτυξη θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων στο σχεδιασμό και την εκτέλεση κλινικών πρωτοκόλλων.
• Την επιδημιολογία των λοιμώξεων και τα σύγχονα ‘εργαλεία’ που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση μιας επιδημίας.
• Πώς να χρησιμοποιούν γενικά κείμενα, βιβλία αναφοράς και μια σειρά από άλλους πόρους για περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης μέσω της συνεχούς ανεξάρτητης μάθησης.
• Τον τρόπο ανάπτυξης μιας ερευνητικής εργασίας είτε ατομικά είτε ομαδικά (αναζήτηση της συναφούς βιβλιογραφίας, αξιολόγηση των δεδομένων και συγγραφή).
• Πώς να χρησιμοποιούν γενικά κείμενα, βιβλία αναφοράς και μια σειρά από άλλους πόρους για περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης μέσω της συνεχούς ανεξάρτητης μάθησης.
Σκοπός: Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση της εφαρμογής της Μικροβιολογίας στην εργαστηριακή και κλινική πράξη. Αναπτύσσονται οι μικροοργανισμοί που σχετίζονται με λοιμώξεις του ανθρώπου ανά σύστημα και η έγκαιρη διάγνωσή τους με τη βοήθεια κλινικών πρωτοκόλλων που προτείνονται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς φορείς, αλλά και από την σύγχρονη βιβλιογραφία. Ολοκληρώνεται με μια εισαγωγή στις νεοαναδυόμενες λοιμώξεις και τα τροπικά νοσήματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η Κλινική Μικροβιολογία στις μέρες μας.