ΣΤ' Εξάμηνο

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Αποτελεσματικότητα Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕ 6 7 Βαρβαρέσου Αθανασία
6021-6022 Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία Ι ΜΕ 6 7 Κεφαλά Βασιλική
6031-6032 Ποιοτικός Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕ 6 7 Βαρβαρέσου Αθανασία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
6041 Περιβάλλον και Καλλυντικά ΜΕΥ 3 4  
6042 Βασικές Αρχές Αισθητικής Δερματολογίας ΜΕΥ 3 4 Ράλλης Ευστάθιος
6051 Βιοτεχνολογία στην Κοσμητολογία ΜΕΥ 3 5  
6052 Παραγωγή Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕΥ 3 5 Παπαγεωργίου Σπύρος
ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6211-5212 Ακτινοβολία – Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Ι ΜΕ 6 6  
6221-6222 Αξονική Τομογραφία ΜΕ 9 8 Οικονόμου Γεωργία
6231 Εισαγωγή στη Μαγνητική Τομογραφία – Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας ΜΕΥ 2 3 Λαβδάς Ελευθέριος
6241-6242 Ακτινολογία ΙΙΙ ΜΕ 5 4 Κεχαγιάς Δημήτριος
6251 Ακτινοφυσική Πυρηνικής Ιατρικής ΜΕ 2 3 Μπάκας Αθανάσιος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
6261 Πρακτική Άσκηση 6 Παππάς Ευάγγελος
6271 Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας ΜΕ 3 3 Λαβδάς Ελευθέριος, Οικονόμου Γεωργία
6281 Απεικόνιση Μαστού ΜΕ 3 3 Οικονόμου Γεωργία
6291 Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες με Εφαρμογή στην Ακτινολογία ΜΕΥ 3 3 Νίνος Κωνσταντίνος
6292 Γενετική του Ανθρώπου ΜΕΥ 3 3  
6293 Μοριακή Βιολογία ΜΕΥ 3 3 Μπελούκας Απόστολος
ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Αιματολογία ΙΙ ΜΕ 6 7 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
6021-6022 Ανοσολογία ΜΕ 7 8 Βογιατζάκη Χρυσάνθη
6031 Διαπίστευση – Πιστοποίηση ΜΕΥ 2 2 Καρκαλούσος Πέτρος
6041-6042 Ιολογία ΜΕ 6 6 Μπελούκας Απόστολος
6051-6052 Κλινική Χημεία ΙΙ ΜΕ 6 7 Καρκαλούσος Πέτρος
ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Ακίνητη Προσθετική ΙΙ ΜΕ 9 9 Γαλιατσάτος Αριστείδης, Κοσμά Ελένη
6021-6022 Ορθοδοντική ΙΙ ΜΕ 4 5  
6031-6032 Οδοντιατρική Κεραμική Ι ΜΕ 9 9 Θεοχαρόπουλος Αντώνιος, Σεμπέπου Ιωάννα
6041-6042 Κινητή Προσθετική ΙΙΙ ΜΕ 8 7 Προμπονάς Αντώνιος, Ιωαννίδου Αλεξάνδρα, Σεμπέπου Ιωάννα, Κοσμά Ελένη
ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Κλινική Οπτομετρία ΜΕ 6 7 Πατέρας Ευάγγελος
6021 Γλαύκωμα και Περιμετρία ΜΕ 3 5 Χανδρινός Αριστείδης
6031-6032 Φακοί Επαφής Ι ΜΕ 6 7 Πλακίτση Αθηνά
6041 Τεχνικές Laser στην Οπτομετρία ΜΕ 3 4  
6051-6052 Ορθοπτική ΜΕ 6 7 Πλακίτση Αθηνά