Ορθοδοντική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

6021-6022

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5


6021 6022

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να κατανοήσουν την έννοια, τον τρόπο δράσης και την εφαρμογή των διαφόρων ορθοδοντικών μηχανημάτων.
  • Να κατανοήσουν τα ορθοδοντικά βιοϋλικά, την χρήση τους, τους κινδύνους καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Να κατασκευάζουν απλά ορθοδοντικά μηχανήματα (πλάκα του Schwartz/Hawley).
  • Να χρησιμοποιούν ορθοδοντικά μηχανήματα όπως:
  • Μηχάνημα κατασκευής θερμοπλαστικών πλακών και ναρθήκων.
  • Μηχανήματα και συσκευές συγκόλλησης όπως φλόγιστρο και ηλεκτροσυγκολλητήρα.