Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3053 Νοσολογία ΜΕΥ 3 3 Βενετίκου Μαρία
3064 Παθοφυσιολογία ΜΕΥ 4 5 Βενετίκου Μαρία
3077-3078 Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης ΜΕΥ 6 7 Φούντζουλα Χριστίνα