ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Ακίνητη Προσθετική ΙΙ ΜΕ 9 9 Γαλιατσάτος Αριστείδης, Κοσμά Ελένη
6021-6022 Ορθοδοντική ΙΙ ΜΕ 4 5  
6031-6032 Οδοντιατρική Κεραμική Ι ΜΕ 9 9 Θεοχαρόπουλος Αντώνιος, Σεμπέπου Ιωάννα
6041-6042 Κινητή Προσθετική ΙΙΙ ΜΕ 8 7 Προμπονάς Αντώνιος, Ιωαννίδου Αλεξάνδρα, Σεμπέπου Ιωάννα, Κοσμά Ελένη