Κοσμά Ελένη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Λέκτορας Εφαρμογών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της κατεύθυνσης Οδοντικής Τεχνολογίας με γνωστικό αντικείμενο την Κινητή Προσθετική. Πτυχιούχος Οδοντιατρικού τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Οδοντιατρικά Βιοϋλικά του Οδοντιατρικού τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α.