Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5010 Οπτική της Όρασης ΜΕ 6 7 Δρακόπουλος Παναγιώτης
5021 Διόφθαλμη Όραση ΜΕ 3 4 Πλακίτση Αθηνά
5031 Φαρμακολογία Οφθαλμού ΜΕ 2 3 Κωνσταντακοπούλου Ευγενία
5041-5042 Οφθαλμικοί Φακοί ΙΙ ΜΕ 6 7 Πατέρας Ευάγγελος
5051-5052 Βασική Οπτομετρία ΜΕ 6 7 Πατέρας Ευάγγελος
5061 Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας του Οπτικού – Οπτομέτρη ΜΕΥ 2 2 Χατζηχρήστου Ελένη