Πλακίτση Αθηνά

qode interactive strata

Μέλη Δ.Ε.Π​

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία και Οπτομετρία Φακών Επαφής». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο UMIST της Μ. Βρετανίας από όπου έλαβε Master από το τμήμα Optometry and Vision Sciences. Είναι επίσης, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος υπό την επίβλεψη του Prof WN Charman στο UMIST της Μ. Βρετανίας, στον τομέα Optometry and Vision Sciences. Έχει εργαστεί για δέκα χρόνια (1996-2006) ως Οπτικός – Οπτομέτρης σε ιδιωτικές οφθαλμολογικές κλινικές. Το επιστημονικό της έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει κάνει πολλές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τους φακούς επαφής, τον κερατοειδή και τη διαθλαστική χειρουργική.