Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011 Διατροφή και Δέρμα ΜΕΥ 3 3 Κίντζιου Ελένη
4021-4022 Ιαματική Δερματοθεραπεία ΜΕΥ 5 7 Κίντζιου Ελένη
4031 Δερματοαισθητική Ι ΜΕ 3 4 Κεφαλά Βασιλική
4041 Χημεία και Κοσμητολογία Φυσικών Προϊόντων ΜΕΥ 3 4  
4051 Δερματολογία Ι ΜΕΥ 3 4 Ράλλης Ευστάθιος
4061-4062 Δερματοκοσμητολογία Ι ΜΕ 6 7 Βαρβαρέσου Αθανασία

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 Μοριακή Βιολογία ΜΕΥ 6 6  
4021 Βιοασφάλεια ΜΕΥ 2 2 Καρκαλούσος Πέτρος, Φούντζουλα Χριστίνα
4031-4032 Ειδική Βιοχημεία ΜΕΥ 5 5 Τράπαλη Μαρία
4041 Γενετική του Ανθρώπου ΜΕΥ 4 4 Μπελούκας Απόστολος
4051-4052 Γενικές Αναλύσεις Βιολογικών Δειγμάτων ΜΕ 4 4 Καρκαλούσος Πέτρος, Τράπαλη Μαρία
4061 Γενική Ιστολογία ΜΕΥ 3 5 Ανθούλη Φραγκίσκη
4071-4072 Λήψεις Βιολογικών Δειγμάτων – Φλεβοπαρακέντηση ΜΕ 4 4 Κριεμπάρδης Αναστάσιος

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 Οδοντική Μορφολογία ΜΕΥ 9 9 Γαλιατσάτος Αριστείδης, Σεμπέπου Ιωάννα
4021 Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας ΜΕ 2 3  
4031-4032 Συγκλεισιολογία ΜΕ 4 5 Τσόλκα Παναγιώτα
4041-4042 Κινητή Προσθετική Ι ΜΕ 13 10 Γιαννικάκης Σταύρος, Ιωαννίδου Αλεξάνδρα, Κοσμά Ελένη
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
4051 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργάνωση Εργαστηρίου ΜΕΥ 2 3  
4052 Αρχές Μάρκετινγκ ΜΕΥ 2 3  

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 Οπτικά και Οπτομετρικά Όργανα ΜΕΥ 6 7 Δρακόπουλος Παναγιώτης
4021 Παθολογία Οφθαλμού ΜΕ 3 4 Καραμπάτσας Κωνσταντίνος
4031-4032 Οφθαλμικοί Φακοί Ι ΜΕ 6 7 Πατέρας Ευάγγελος
4041 Εισαγωγή στην Οπτομετρία ΜΕ 3 4  
4051 Νευροφυσιολογία Οφθαλμού ΜΕ 3 4 Καραμπάτσας Κωνσταντίνος
4061 Συστηματικές Παθήσεις Οφθαλμού ΜΕΥ 3 4 Χατζηχρήστου Ελένη