Βιοασφάλεια

Κωδικός Μαθήματος:

4021

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=867

Το μάθημα της βιοασφάλειας καλύπτει θέματα βιοασφάλειας & βιοπροστασίας δηλαδή τα γνωστικά αντικείμενα της εκτίμησης του βιολογικού κινδύνου, της διαχείρισης αποβλήτων, του σχεδιασμού, της συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων βιοασφάλειας, της βιοτρομοκρατίας, της ατομικής υγιεινής στα βιοιατρικά εργαστήρια, της προστασίας από χημικές και ραδιενεργές ουσίες και της εργονομίας των κλινικών εργαστηρίων. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τους οργανισμούς βιοασφάλειας και τα επαγγελματικά πιστοποιητικά που μπορούν να παρέχουν σε επιστήμονες διαφόρων επαγγελματικών χώρων.