Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία ΙΙ – Laser ΜΕ 3 6  
7021-7022 Μη Παρεμβατική Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας ΜΕΥ 6 6 Κίντζιου Ελένη
7031-7032 Ενζυμική Δερματοθεραπεία ΜΕ 3 5 Σφύρη Ελένη
7041 Συστήματα Μεταφοράς Δραστικών Ουσιών ΜΕΥ 3 5 Βαρβαρέσου Αθανασία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
7051 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΜΕΥ 2 4  
7052 Νομοθεσία Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΜΕΥ 2 4 Παπαγεωργίου Σπύρος