Συστήματα Μεταφοράς Δραστικών Ουσιών

Κωδικός Μαθήματος:

7041

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/AISTH135/

Καθηγητές Μαθήματος

Βαρβαρέσου Αθανασία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ KΔ 7041

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της της εφαρμογής των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας βιοδραστικών ουσιών με έμφαση στα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ενδο/ή και διαδερμικής μεταφοράς.

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις της μοριακής προσέγγισης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων μεταφοράς-απελευθέρωσης βιοδραστικών ουσιών στα καλλυντικά και τα προϊόντα δερματικής εφαρμογής.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
Εφαρμόζουν μεθόδους σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων για την αύξηση της ενδο/ή και διαδερμικής μεταφοράς βιοδραστικών ουσιών.
Να διερευνούν α) τους μηχανισμούς απελευθέρωσης των βιοδραστικών ουσιών από τα συστήματα αυτά β) τη φυσικοχημική σταθερότητα των συστημάτων αυτών και γ) τη σταθερότητα των βιοδραστικών ουσιών που εγκλείονται στα συστήματα αυτά .
Γνωρίζουν τις βασικές αρχές της νανοτεχνολογίας για τα προϊόντα δερματικής εφαρμογής.
Συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την ενσωμάτωσή νανοσυστημάτων στα προϊόντα δερματικής εφαρμογής.
Συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της ενδο/διαδερμικής μεταφοράς βιοδραστικών ουσιών.
Αξιολογούν την επίδραση στο περιβάλλον της χρήσης νανοσυστημάτων στα προϊόντα δερματικής εφαρμογής.