Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.pdf ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (2022-2023).pdf ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (2022-2023) ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf...

Δείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία τις ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων των δύο μαθημάτων: Νέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2022 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ).xlsx Νέο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-2022.xlsx...

Λόγω της καθυστέρησης της αποστολής των Ιδρυματικών κωδικών στους πρωτοετείς, η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής μέσω της Ιδρυματικής πλατφόρμας preregister.uniwa.gr μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022.  H αποστολή των δικαιολογητικών εγγραφής με υπηρεσία ταχυδρομείου παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022.  ...

Αγαπητοί φοιτητές μας, σας προτρέπουμε να εγγραφείτε στο μάθημα του e-class: "Λειτουργία θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου σπουδών" στις ομάδες χρηστών και σε όποιον καθηγητή επιθυμείτε προκειμένου να ενεργοποιηθεί η λειτουργία του θεσμού. Κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα και ενθαρρύνεται να επικοινωνεί με τον/την ΑΣΣ που του έχει...

Με απόφαση της με αρ. 10/21.07.2022 Πράξης της Συγκλήτου /Πα.Δ.Α. με θέμα «Κατάταξη Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας σε Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών δεν θα διεξάγει κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους ΙΕΚ...

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020, (παρ. 6, άρθρο 38): «Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο». Σε συνέχεια των ανωτέρω, καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2021-2022 να στείλουν...

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου (ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ) του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά και μόνο από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πανεπιστημίου, μήνυμα με θέμα: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, το αργότερο μέχρι 26/08/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: bisc.orkomosia@uniwa.gr με...

Δωρεάν Διαδικτυακά Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε συνεργασία με το CSI Institute και το Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ που είναι ο αποκλειστικός δημόσιος φορέας επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας διοργανώνουν δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα πρώτων βοηθειών. Πρόκειται για τη ζωντανή μετάδοση μίας σειράς 4 μαθημάτων, για πολίτες όλων των ηλικιών, με αντικείμενο την άμεση αντιμετώπιση...

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.pdf ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ.pdf ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER.pdf ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ.pdf ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ HemQcR.pdf ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ.pdf    ...

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο: https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2021.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής για τους φοιτητές. Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο...

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω - Χώρος πευκώνα ΣΕΥΠ Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί ορκωμοσία του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Ώρες έναρξης τελετών 09:30π.μ. και 11.30π.μ. θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τον καταμερισμό των υποψηφίων στις ομάδες ορκωμοσίας. ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ...

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΦΕΚ 4621/τ. Β΄/21-10-2020 (παρ. 6, άρθρο 38): «Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ).pdf...

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά και μόνο από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πανεπιστημίου, μήνυμα με θέμα: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ_ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, το αργότερο μέχρι 15/05/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: bisc.orkomosia@uniwa.gr με επισυναπτόμενη: α) αίτηση και β) Υπεύθυνη Δήλωση, που...

Αναρτήθηκε η 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των...

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατόπιν οδηγίας της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγήτριας Ευσταθίας Παπαγεωργίου, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 μπορεί να παραταθεί έως και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.   ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ...