Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης αναρτήθηκε το 56ο (Θεματικός τόμος: Ειδική Αγωγή) και το 57ο (Θεματικός τόμος: Γλώσσα και Λογοτεχνία) τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» (http://periodiko.inpatra.gr/issues/). Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη ΔΕΠ, τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς...

Εκ μέρους του Πρύτανη ΠΑΔΑ Καθηγητή Π.Ε. Καλδή, για την άμεση ενημέρωσή σας, σας προωθούμε το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθ. 7/26-05-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου, με θέμα «Εναρμόνιση της Πράξης 6/19-05-2020, Θέμα 5ο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχετικά με το «Ακαδημαϊκό Έτος 2019 –...

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ...

Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020...