Προκήρυξη υποτροφιών “Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών”