Διδακτορικά

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της παρ.3 του άρθρου 40 του ν.4485/2017 (Α΄114), η ισχύς του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, που ενσωματώνεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα των διδακτορικών φοιτητών, υπολογίζεται πλέον στα 5 έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής του δικαιούχου.
Σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων που βρίσκονται σε κατάσταση ελέγχου και δεν περιλαμβάνουν τη νέα διάρκεια στην ισχύ του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, θα χρειαστεί να επιστραφούν πίσω στους φοιτητές για διορθώσεις ώστε να υποβληθούν εκ νέου και να ενημερωθεί η ισχύς τους. ...

Περισσότερα