Χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας σε ‘Ελληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (2021-2022)

Χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας βραχείας διάρκειας σε ‘Ελληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (2021-2022)

Έγγραφο από Σαρωτή (687488).pdf