Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι τέσσερις (4) μήνες και γίνεται στο εαρινό εξάμηνο σπουδών στο 8ο εξάμηνο. 

Μπορεί να γίνει με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με αμοιβή και ασφάλιση από το ΕΣΠΑ είτε χωρίς ΕΣΠΑ με ασφάλιση από το ΠΑΔΑ (αφορά την πρακτική στο δημόσιο) ή με ασφάλιση από τον εργοδότη (αφορά πρακτική στον ιδιωτικό τομέα).