Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
8051 Γήρανση – Μακροζωία ΜΕΥ 3 3  
Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
8011 Βιοτεχνολογία ΜΕΥ 3 6  
8021 Γήρανση – Μακροζωία ΜΕΥ 3 6 Χανιώτης Δημήτριος
8031 Διαχείριση Ζώων Εργαστηρίου ΜΕΥ 3 6 Βογιατζάκη Χρυσάνθη
8041 Ειδικά Κεφάλαια Εργαστηριακής Αιματολογίας – Αιμοδοσίας ΜΕ 3 6 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
8051 Ειδικά Κεφάλαια Κλινικής Χημείας ΜΕ 3 6  
8061 Ειδικά Κεφάλαια Παθολογικής Ανατομικής – Ογκολογία ΜΕ 3 6 Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη
8071 Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές ΜΕΥ 3 6 Θαλασσινός Νικόλαος
8081 Εργαστηριακή Διερεύνηση Χειρουργικού Ασθενή ΜΕΥ 3 6 Θαλασσινός Νικόλαος
8091 Εργαστηριακή και Κλινική Ενδοκρινολογία ΜΕ 3 6 Βενετίκου Μαρία
8101 Μεθοδολογία Αναγεννητικής Ιατρικής ΜΕ 3 6 Βενετίκου Μαρία
8111 Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων ΜΕ 3 6 Μπελούκας Απόστολος
8121 Μικροβιολογία Υδάτων και Τροφίμων ΜΕ 3 6  
8131 Υγιεινή και Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία ΜΕΥ 3 6  
8141 Διατροφή και Υγεία ΜΕΥ 3 6 Χανιώτης Δημήτριος
8151 Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες ΜΕΥ 3 6 Νίνος Κωνσταντίνος
8161 Βιοηθική ΜΕΥ 3 6 Χανιώτης Δημήτριος, Λουης Παπαγεωργιου
8171 Μεταγγισιοθεραπεία – Ιστοσυμβατότητα ΜΕ 3 6 Βενετίκου Μαρία, Κριεμπάρδης Αναστάσιος
8181 Τοξικολογία ΜΕ 3 6 Τράπαλη Μαρία
8191 Διπλωματική Εργασία ΜΕ 12 Ανθούλη-Αναγνωστοπούλου Φραγκίσκη, Κριεμπάρδης Αναστάσιος
8201 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 12 Καρκαλούσος Πέτρος