Ειδικά Κεφάλαια Παθολογικής Ανατομικής – Ογκολογία

Κωδικός Μαθήματος:

8061

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/

Καθηγητές Μαθήματος

Ανθούλη Φραγκίσκη

Ειδικά Κεφάλαια Παθολογικής Ανατομικής Ογκολογία 8061

Περίγραμμα

Ο φοιτητής μετά το τέλος του μαθήματος θα δύναται να:
• αναγνωρίζει τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις και νοσηρές καταστάσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων
• εμβαθύνει τις γνώσεις του σχετικά με την ιστοπαθολογία, συμπτωματολογία και πρόληψη των συχνότερων κακοήθων νεοπλασμάτων
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές:
1) να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις των διαφόρων νοσηρών καταστάσεων που αποτελούν το έδαφος για τη δημιουργία των κακοήθων νεοπλασιών και των νεοπλασιών γενικά.
2) να γνωρίζουν τους μηχανισμούς δημιουργίας των βασικότερων κακοήθων νεοπλασμάτων, να αναγνωρίζουν τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης τους, να αξιολογούν τα αποτελέσματα αυτών για την υγιεία του ανθρώπου και να προλαμβάνουν την τυχόν θανατηφόρα εξέλιξη ωρισμένων εξ αυτών και
3) να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση της σημασίας της ενημέρωσης με πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με τα συχνότερα κακοήθη νεοπλάσματα του ελλαδικού, ευρωπαιϊκού και διεθνή χώρου.

Στόχος του μαθήματος: είναι η εμβάθυνση των γνώσεων των σχετιζομένων με τις βασικότερες ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις που οδηγούν στη δημιουργία κακοήθους εξαλλαγής και δημιουργία καρκίνου, όπου και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις συχνότερες μορφές και εντοπίσεις αυτού.