Ηλεκτρονική Χορήγηση Πιστοποιητικών

ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ

Όσοι Φοιτητές επιθυμούν την έκδοση των παρακάτω Πιστοποιητικών : 
  • Βεβαίωσης Φοίτησης
  • Πιστοποιητικό Φοιτητικής Κατάστασης (για Στρατολογία)
  • Αναλυτική Βαθμολογία 
παρακαλούνται να κάνουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής [Φοιτητολόγιο] στην επιλογή [Αιτήματα] χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό τους email (xxxxx@uniwa.gr).
 
Η χορήγηση των Πιστοποιητικών θα διεκπεραιώνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής [Φοιτητολόγιο].