Εγχειρίδια Χρήσης Υπηρεσιών NOC

 

Το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρέχει παράχει υποστήριξη στα μέλη του Πανεπιστημίου πάνω στις υπηρεσίες που τους παρέχει.

Μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες του τμήματος στη διεύθυνση https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=noc_uniwa_services

Μπορείτε να δείτε απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα πάνω στις υπηρεσίες του στη διεύθυνση https://wiki.noc.uniwa.gr/doku.php?id=uniwa_services_faq

Μπορείτε επίσης να επικοινωνίσετε με το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύου για οποιοδήποτε θέμα αφορά τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στο noc@uniwa.gr